Rekonstrukce

Úspory a recyklace strojních zařízení

Ne každé zařízení nebo stavba, které již zdánlivě „dosloužilo“ se musí zlikvidovat a začít budovat od počátku nové, „na zelené louce“. Nabízíme Vám možnost posoudit, zda Vaše stávající zařízení nelze zmodernizovat a tak dosáhnout lepších parametrů při výrazné úspoře prostředků.

Úspěšný projekt rekonstrukce mlýnice, skladování a expedice vápenců pro lom Skoupý

V minulosti jsme takto realizovali např. demontáž kompletní mlýnice a expedice mletých vápenců z lomu Vyšný (Jihočeský kraj), většina konstrukcí i strojního zařízení (zásobníky, mlýn, filtry, vzduchotechnika…) byla po renovaci a modernizaci velmi hospodárně opětovně použita na novém místě v lomu Skoupý pro výrobu a skladování jemně mletých vápenců.

©2004–2020 AGIR - Steel, s.r.o.