Koralm - Povrchové dálkové i místní dopravníky a zařízení

  • stavba: Tunel Koralm (Rakousko) - nadzemní část
  • rok realizace: 2011-2013
  • dodaná zařízení: Povrchové dopravníky dálkové i lokální, třídírna, přesypový uzel, nakládací stanice, zásobníky a další

Tunel Koralm je součástí budované vysokorychlostní železniční trati Balt – Jadran. Dva samostatné tubusy každý s délkou 32,9 km.

Komplex více než 20 pásových dopravníků o délce až 550 m, celkem instalováno více než 6 km dopravníků. Dalším zařízením jsou třídící a přesýpací věž, záložní násypky, otočné zakladače atd. Dále objekt zásobníků tříděných štěrků s expedicí na železniční vagony. Zajímavostí je i umístění dvou dopravníků nad sebou na jedné nosné mostní konstrukci a jejich rozbočení.

© 2004 - 2013 AGIR - Steel, s.r.o.