Ceneri, Tunel ATG - Povrchové dopravníky, zásobníky a další zařízení

  • stavba: povrchová část tunelu ATG, úsek Ceneri Švýcarsko
  • rok realizace: 2007 - 2013
  • dodaná zařízení: Povrchové dopravníky dálkové i lokální, třídírna, přesypový uzel, nakládací stanice, zásobníky a další

Tunel je součástí budované vysokorychlostní ho železničního koridoru Alp Transit Gotthard - Alpská Transversála. Jsou to dva samostatné tubusy každý s délkou 15,4 km.

Rozsáhlý komplex dopravníků, násypek, výsypek, třídírny a zásobníků, skládkovacích zařízení a dopravníků, která třídí, přepravuje a skládkuje materiál vznikající při výstavbě dalšího úseku tunelu Alp Transit Gotthard. Celkem jsme na povrchu vybudovali desítky dopravníků v celkové délce asi 8 km. Přepravní výkon 1 000 t/hod. Zásobníky štěrku mají skladovací objem 45 000 tun materiálu. Velká část materiálu z ražby tunelu se pomocí našich dopravníků zaváží na trvalou deponii, která má objem 2 mil. m3.

© 2004 - 2013 AGIR - Steel, s.r.o.