Warning: Undefined variable $post_id in /www/hosting/agir-steel.cz/www/wp-content/themes/agir/single-reference.php on line 5

Tunel Koralm

Tunel Koralm je součástí budované vysokorychlostní železniční trati Balt – Jadran a v současné době je nejdelším tunelem v Rakousku. Jedná se o dva samostatné tubusy každý s délkou 32,9 km spojující Graz a Klagenfurt.

Dodané zařízení představuje svojí velikostí dosud nejrozsáhlejší komplex pro výstavbu tunelu. Zahrnuje systém podzemních dálkových pásových dopravníků v délce 40 kilometrů a povrchových dopravníků dálkových i lokálních v délce 20 kilometrů a další zařízení – přesypové uzly, třídírnu, nakládací stanice, zásobníky a další. Pásové dopravníky přepraví 7,8 mil. tun vytěženého materiálu.

Rok realizace: 2013–2017

Místo: Rakousko

© 2024 Všechna práva vyhrazena. AGIR - Steel, s.r.o.