Warning: Undefined variable $post_id in /www/hosting/agir-steel.cz/www/wp-content/themes/agir/single-reference.php on line 5

Tunel Ceneri

Tunel Ceneri je poslední částí vybudovaného vysokorychlostního železničního koridoru Alp Transit Gotthard, který propojuje severní Evropu a Středomoří přes Alpy. Cenerský úpatní tunel má dva samostatné tubusy každý s délkou 15,4 km.

Rozsáhlý komplex povrchových dopravníků o délce více jak 5 kilometrů a s kapacitou 1 000 tun/hodinu, násypek, výsypek, třídírny, zásobníků a skládkovacích zařízení třídí a přepravuje vytěžený materiál. Zásobníky štěrku mají skladovací objem 45 000 tun materiálu. Velká část materiálu z ražby tunelu se pomocí našich dopravníků zaváží na trvalou deponii, která má objem 2 mil. m3.

Celkem 24 kilometrů podzemních pásových dopravníků dokáže přepravit vytěžený materiál od razících štítů a následně ven na povrch a také zajistí zpětnou přepravu štěrku pro podzemní betonárky. Směrem na povrch pásové dopravníků přepraví téměř 8 mil. tun materiálu, směrem do podzemí přibližně desetinu.

Rok realizace: 2007–2017

Místo: Švýcarsko

© 2024 Všechna práva vyhrazena. AGIR - Steel, s.r.o.