Warning: Undefined variable $post_id in /www/hosting/agir-steel.cz/www/wp-content/themes/agir/single-reference.php on line 5

Štěrkovna Mülligen

Štěrkovna se nachází ve Švýcarsku nad obcí Mülligen. Je v provozu od roku 1962 a ročně zpracovává kolem 300 000 m3 štěrku a písku. Zásoby štěrku v původní těžařské oblasti budou brzy vyčerpány. Plánované rozšíření oblasti těžby si vyžádá rozšíření stávajících technologických zařízení, kterými je mj. i námi dodaný systém pásových dopravníků.

Rok realizace: 2021

Místo: Švýcarsko

© 2024 Všechna práva vyhrazena. AGIR - Steel, s.r.o.