Warning: Undefined variable $post_id in /www/hosting/agir-steel.cz/www/wp-content/themes/agir/single-reference.php on line 5

Albula Tunel

Města Preda a Spinas ve Švýcarsku bude spojovat nový želežniční tunel, který vzniká jako paralelní tunel k původnímu železničnímu tunelu. Starý tunel, který byl v provozu 110 let, bude i nadále sloužit jako bezpečnostní tunel.

Zařízení je instalováno v nadmořské výšce 2000 m.n.m a mimo podzemních a povrchových dopravníků zahrnuje štěrkovnu, betonárku a železniční zařízení pro nakládku vytěženého materiálu a vykládku přísad do betonu. Podzemní pásové dopravníky mají délku 5,5 kilometrů a povrchové dopravníky 2,2 kilometrů.

Rok realizace: 2015 – 2021

Místo: Švýcarsko

© 2024 Všechna práva vyhrazena. AGIR - Steel, s.r.o.