Projekční činnost

Zpracujeme Vaše zadání, navrhneme nová, často originální řešení Vašich požadavků. Nabízíme Vám zpracování technologické a stavební projektové dokumentace všech stupňů, včetně potřebných statických a dynamických výpočtů, kalkulací výměr, materiálových výpisů, cenových odhadů a dalších dokumentů dle Vašeho zadání a potřeb.

Tým projektantů a SW vybavení

Dokumentaci zpracovává tým zkušených a kreativních projektantů a konstruktérů využívajících při své práci nejen nabyté teoretické vědomosti a zkušenosti, ale i nejnovějších poznatků vědy a techniky podporované moderními počítačovými programy pro návrh, výpočty a zobrazení projektovaných objektů a zařízení. (Autodesk AutoCAD Mechanical); Autodesk Inventor; Autodesk Simulation, SCIA Engineer, MKP a další)

Projekční dokumentace

Nabízíme Vám zpracování projekční i konstrukční dokumentace dle Vašich potřeb – od jednotlivých dílčích částí a drobnějších objektů, až po komplexní řešení celých technologických linek a souborů. Dokumentaci jsme schopni zpracovat v klasickém 2D provedení, rovněž tak i v prostorovém 3D modelování (digitální prototypování).

©2004–2020 AGIR - Steel, s.r.o.