Produkty

Pásové dopravníky
(mobilní, stacionární, modulární)

Zakřivené pásové dopravníky
(zatáčkovité)

Dálková pásová doprava
 

Zakladače
(skládkovací dopravníky)

Elevátory s pásem a korečky
korečky typu Flexowell

Drtírny, třídírny, úpravny kameniva
 

Logistické uzly
 

Zásobníky, nádrže
 

Sila skladovací
do objemu až 2 000 tun / 1 silo

Násypky, výsypky

Dávkovací pásy a dávkovače

Skládkovací dopravníky

Nakládací a expediční stanice

Dopravníkové mosty

Průmyslové objekty a haly

Ocelové konstrukce pro průmysl
 

Ocelové konstrukce stavební
pro všeobecné využití

Mostní konstrukce a lávky
pro všeobecné využití

©2004–2020 AGIR - Steel, s.r.o.