Montáže - demontáže

Vlastní montážní team

Pro realizaci Vašich zakázek máme k dispozici skupinu kvalifikovaných montérů s bohatými zkušenostmi z montáží v tuzemsku i v zahraničí.

Naši montéři smontovali již desetitisíce tun ocelových konstrukcí, velmi často v obtížných klimatických či terénních podmínkách. Součástí montážních prací je i montáž technologie a uvedení zařízení do provozu.

Operativní přístup při realizaci

Díky úzké spolupráci s naším konstrukčním oddělením dokážeme operativně řešit návaznosti na jiné profese a případné aktuální požadavky investora na úpravy a změny vzniklé při montáži na stavbě.

©2004–2020 AGIR - Steel, s.r.o.