Demo2 first
Demo2 second
Demo2 third
Demo2 fourth
Demo2 fourth
Demo2 fourth

Jsme projekční, konstrukční a inženýrská firma,

naším oborem je těžební průmysl, průmysl zpracování kamene a důlní průmysl, pásová doprava, stavebnictví, strojírenství, konstrukce strojů a zařízení, ocelové konstrukce stavební i technologické, průmyslové stavby, statika a dynamika ocelových konstrukcí, pevnostní výpočty součástí.

Naší specializací je pásová doprava, především dálková pásová doprava a to jak povrchová, tak i podzemní a veškeré s tím související konstrukce - dopravní mosty, přesýpací stanice, třídírny, zakladače, zásobníky, atp.

Naší specialitou jsou unikátní, půdorysně zakřivené dopravní pásy s poloměrem zakřivení od 150 m, které umožňují přizpůsobení trasy dopravníku terénu, zastavěnému území, překážkám či jiným dispozičním požadavkům.

Máme vlastní, vysoce kvalifikované a certifikované projekční, konstrukční a inženýrské pracovníky, kteří mají rozsáhlé zkušenosti ve svém oboru. Jsme držiteli oprávnění k projektové činnosti ve stavebnictví, k provádění staveb a oprávnění k projektování objektů a zařízení pro hornickou činnost ve smyslu příslušných zákonů.

Máme rovněž skupinu zkušených vlastních montážních pracovníků, jimiž jsme schopni pokrýt všechny požadavky při realizaci Vašich zakázek.

V oboru pracujeme již od roku 1992 a realizovali jsme řadu zakázek v tuzemsku a zejména v zahraničí, z nichž stručný výběr naleznete v oddílu Reference

Vybrané produkty

  • pásové dopravníky
  • zakřivené pásové dopravníky
  • dálková pásová doprava
  • drtírny, třídírny, úpravny kameniva
  • logistické uzly
  • nakládací a expediční stanice
  • zásobníky, sila
  • násypky, výsypky
  • ocelové konstrukce pro průmysl

©2004–2020 AGIR - Steel, s.r.o.